Cel

Cel główny: zwiększenie wolumenu kredytów gotówkowych pozyskiwanych przez internet o 25% przy niezmienionym budżecie.

Cel poboczny: zwiększenie średniej wartości udzielanego kredytu o 15%.

Opis działań

Wykorzystanie Atlas by Facebook podczas kampanii wizerunkowej (szerokozasięgowe emisje display) do precyzyjnego określenia najlepiej konwertujących grup docelowych. Technologia ta umożliwia połączenie wyników kampanii z danymi o jej unikalnych odbiorcach (jeśli są użytkownikami Facebooka).

Na podstawie wyników powyższego testu: zmiana parametrów targetowania kampanii displayowych i mailingowych oraz rekomendacji dla sieci afiliacyjnych.

Przed testem:
szeroka grupa docelowa 21-50 lat.

Po teście:
najlepiej konwertująca grupa
mężczyźni 25-34
i 55+ ze średnich i dużych miast
(zawężenie do 2,5 mln internautów wg Gemiusa).

+53%
+54%
+26%
Wzrost wartości pozyskanych kredytów kolejno miesiąc do miesiąca
+201% Wzrost wolumenu
-42% Spadek kosztu pozyskania kredytu