INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2021 ROK

Zarząd Sales&More S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości “Informację o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok podatkowy” dotyczącej działalności Spółki, opracowaną na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Link do pliku