Cel

Wygenerowanie kwalifikowanego ruchu na poziomie 400 000 unikalnych użytkowników na stronie Reklamodawcy. Wygenerowanie minimum 3 000 zamówień w procesie online. Kampania realizowana w okresie dwóch miesięcy na obszarze pięciu województw, w ramach z góry określonego budżetu.

Opis działań

Realizacja kampanii w oparciu o narzędzia display, mailing, social oraz search ze względu na mocno efektywnościowy charakter kampanii. Display miał wygenerować największą liczbę klików (realizacja celu # użytkowników na stronie) i wspierać cel sprzedażowy, natomiast mailingi i search miały realizować głównie cel sprzedażowy. Jednym z głównych wyzwań było wygenerowanie ruchu z poszczególnych województw, w ramach których prowadzona była akcja marketingowa w określonym czasie. Wymagało to umiejętnego podejścia do samej realizacji kampanii poprzez codzienną optymalizację ad-hoc działań mediowych, w tym wydawców i narzędzi, oraz warstwy komunikacyjnej która oparta była na trzech różnych liniach. W tych wymiarach prowadzona była stała optymalizacja działań w trakcie trwania całej kampanii, aż do realizacji celu.

450 000 Ruch UU na stronie
350% Przekroczenie celu sprzedażowego
92% Ruch precyzyjnie stargetowany